Sep
 
שיעור אחר

משרדנו גאה לקחת חלק בתוכנית התנדבותית של עמותת "שיער אחר".

עמותת "שיעור אחר" פועלת לצמצום פערים חברתיים על-ידי קידום מעורבות משמעותית של הציבור במערכת החינוך ויצירת גשר בין אזרחים בעלי תחומי עיסוק שונים לבין תלמידים בבתי"ס מאוכלוסיות מוחלשות, שאינם באים במגע בחיי היומיום שלהם עם בוגרים בעלי מקצועות אקדמיים וחופשיים.

במסגרת פעילותו של משרדנו בתכנית, מלווה המשרד כיתה ו' מבית ספר יסודי בתל אביב. צוות המשרד מעביר מדי שבוע שיעורים בבית הספר במגוון נושאים משפטיים הרלוונטיים לילדים.

עוד במסגרת התוכנית, התלמידים ביקרו במשרדנו והתרשמו מעבודת עורך הדין וכן סיירו בבית המשפט המחוזי בתל אביב בליווי עורכי דין מהמשרד ונפגשו עם שופטת בלשכתה.

כחלק מפעילות השיא של התוכנית, התלמידים משתתפים במשפט מבוים שבו ניתנת להם ההזדמנות לשמש כעורכי דין, עדים ושופטים ולדון בסכסוך שעניינו קניין רוחני וגזל סודי מסחרי.

קישור לאתר של עמותת שיעור אחר:     www.shiuracher.org